വായനയ്ക്കിടയില്‍...

Wednesday, February 01, 2006

എസ്പരാൻസയുടെ പുണ്യാളന്മാർ

-“അവർ ഇണ ചേർന്നു കൊണ്ടിരിക്കേ എൽ ഏഞ്ചൽ ജസ്റ്റിസിയറോ തന്റെ നെഞ്ചിനുള്ളിൽ എന്തോ തകർന്നുടയുന്ന ശബ്ദം അനുഭവിച്ചിരുന്നു. അത് തന്റെ ജീവിതം രണ്ടായി ഉടയുന്നതാണെന്നു് ഉടൻ അയാൾ മനസ്സിലാക്കി. അപ്പോൾ മുതൽ അയാളുടെ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ സംഭവങ്ങളും രണ്ടായി പകുത്തു വയ്ക്കാവുന്നവയായി: ‘എസ്പെരാൻസയ്ക്കു മുൻപു് ‘, ‘എസ്പെരാൻസയ്ക്കു ശേഷം’

ഏഞ്ചൽ പോയ ശേഷം, എസ്പെരാൻസ അടുക്കളയ്ക്കരികിലെ ഭക്ഷണമേശയ്ക്കരികിൽ ഇരുന്നു. യൂദാസ് തദേവൂസിന്റെ പ്രത്യക്ഷീകരണത്തിനു വേണ്ടി അവൾ ശാന്തമായി കാത്തിരുന്നു. ഒരു നേരിയ കാഴ്ച മതിയായിരുന്നു അവൾക്കു്. അൾത്താരയിൽ നിന്നു് അവൾ വിശുദ്ധ യൂദാസ് തദേവൂസിന്റെയും വിശുദ്ധ അന്റോണിയോയുടേയും പ്രാർത്ഥനാകാർഡുകൾ എടുത്തിരുന്നു. പുരുഷനേയും സ്ത്രീയേയും ഒന്നിപ്പിക്കുന്ന പുണ്യാളനാണു് അന്റോണിയോ. ഇരുവരുടേയും ചിത്രങ്ങളിൽ അമർത്തി തടവിക്കൊണ്ടു് അവൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു. വിശുദ്ധ അന്റോണിയോ, ഈ ഏഞ്ചൽ എന്നയാളെക്കൊണ്ടു് എന്റെ മേൽ ദയവായി തമാശ കാണിക്കരുതു്. ................
………………………
…….. പ്രിയ യൂദാസ് തദേവൂസ് പുണ്യാളാ, അങ്ങ് എന്നോടു് ബ്ലാൻകയെ കണ്ടു പിടിക്കണമെന്നു് നിർദ്ദേശിച്ചു. എന്നിട്ടിപ്പോൾ ഏഞ്ചൽ ഗാൽ‌വിനെ എന്റെ വഴിയിൽ പറഞ്ഞു വിടാനായി വിശുദ്ധ അന്റോണിയോയെ ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ഇതു മറ്റൊരു തടസ്സമാണോ? അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ ബ്ളാൻകയെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും സൂചന തരുമോ? ഒരേ സമയം എനിക്കു് ബ്ലാൻകയെ തിരയാനും പ്രണയത്തിലാകാനും കഴിയില്ല. നിങ്ങൾക്കു് രണ്ടുപേരുടേയും പ്രവൃത്തികൾ ഒന്നിച്ചു നടത്തിയാലെന്തു്? “

പുറം:138
പുസ്തകം: എസ്പെരാൻസയുടെ പുണ്യാളന്മാർ
(Espranza’s box of saints)
മരിയ അമ്പാരോ എസ്കാൻഡൻ
Published by Simon & Schuster, New York.
വിവർത്തനം: ബി. മുരളി.
Published by D.C. Books

നോവലിന്റെ ഏകദേശരൂപം തരുന്ന ഒരു ഭാഗമാണു മുകളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതു്. പുണ്യാളന്മാരുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം മകളെ തിരഞ്ഞിറങ്ങിയ വിധവയായ എസ്പെരാൻസ സഞ്ചരിക്കുന്ന വഴികളാണു വിഷയം. പുണ്യാളന്മാർ എസ്പെരാൻസയെയാണോ അതോ മറിച്ചാണൊ നയിച്ചത് എന്നു ശങ്ക തോന്നിയേക്കും, നോവൽ കഴിയുമ്പോൾ. നല്ല കഥന രീതി. എളുപ്പമുള്ള വായന.
ലാറ്റിനമേരിക്കൻ ഭാഷകളിൽ നോവലുകളെഴുതുന്നതും എളുപ്പമുള്ള കാര്യമാണെന്നു തോന്നുന്നു. ഒരു പേരു തന്നെ വരും ഒരു ഖണ്ഡിക. കേണൽ അറീലിയാനോ ബുവേൻഡിയ, ഡോ. ജൂവനൈൽ ആൽബിനോ, എന്നീ മാർകേസ് കഥാപാത്രങ്ങളെ ഓർമ്മയില്ലേ. ഇതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ ഓർമ്മവരുന്ന ഒരു പേരുണ്ടു് - ‘സാഗർ ഏലിയാസ് ജാക്കി’

1 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home